The limits of my language mean the limits of my world

(Thế giới của tôi bị giới hạn bởi chính ngôn ngữ của tôi)

A journey of a thousand miles begin with a single step

(Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân)

Learning is the eye of the mind

(Học tập là con mắt của trí tuệ)

If I fail, I try again and again, and again…

(Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa)

Never stop learning because life never stop teaching

(Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy)

To have another language is to possess a second soul

(Biết thêm một thứ tiếng là có thêm một tâm hồn.)

The English language is a work in progress. Have fun with it

(Tiếng Anh là một việc tiến bộ dần dần. Hãy lấy nó làm niềm vui)

A different language is a different vision of life

(Mỗi ngôn ngữ là một góc nhìn khác nhau của cuộc đời)

A man who knows two languages is worth two men

(Một người đàn ông biết 2 ngôn ngữ đáng giá bằng hai người)

Knowledge of language is the doorway to wisdom

(Kiến thức về ngôn ngữ là con đường dẫn đến trí thông minh)

Speak a new language so that the world will be a new world

(Hãy nói một ngôn ngữ mới để thế giới trở nên mới mẻ hơn)

Language is the key to the heart of people

(Ngôn ngữ là chìa khóa cho trái tim con người)

When you change your mindset, you can change your life

(Khi bạn thay đổi cách suy nghĩ, bạn có thể thay đổi vận mệnh)

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever

(Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi)

We learn from failure, not from success

(Chúng ta học từ thất bại, không phải từ thành công)

Learning is not child's play; we cannot learn without pain

(Học hành không phải trò trẻ con, chúng ta không thể học được gì mà không vấp ngã)

Learning never exhausts the mind

(Học hành không bao giờ làm hao mòn trí não)

Change is the end result of all true learning

(Sự thay đổi là kết quả cuối cùng của mọi sự học tập nghiêm túc)

Belief gets in the way of learning

(Niềm tin sẽ đạt được trong quá trình học tập)

Learning is not compulsory... neither is survival

(Nếu học hành không bắt buộc, thì việc sống cũng vậy)

To learn something new, take the path that you took yesterday

(Để học cái gì đó mới mẻ, hãy bắt đầu từ con đường bạn đã đi ngày hôm qua)

A person who makes few mistakes makes little progress

(Người không mắc sai lầm hầu như sẽ không có gì tiến bộ)

Success, for most people, requires unlearning as much as learning

(Với hầu hết mọi người, thành công đòi hỏi cả sự học tập cũng như sự tự khám phá)

The more you know about something the less you fear about it

(Bạn càng biết rõ về thứ gì đó, bạn càng ít sợ nó hơn)

The brighter you are, the more you have to learn

(Bạn càng thông minh, bạn càng phải học nhiều)

Đăng nhập

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công lộ trình học Zero Online

Đây là khóa học tiếng Anh đã thành công với hàng nghìn học viên lần đầu tiên được đưa lên hệ thống Online.

Nếu đã quyết tâm chinh phục tiếng Anh, mong rằng bạn sẽ cùng TREE đi đến hết chặng đường.

You believe - We commit

(Bạn tin tưởng - Chúng ta cùng cam kết)

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ hotline 04.6292.3087 để được hỗ trợ ngay lập tức.